Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Zodpovedný v zmysle právnych požiadaviek: Nina Wlodarczyk

iamhealth GmbH

Kaiserallee 72

76185 Karlsruhe

+49 721 986 157-80

hallo@iam.health

Výkonný riaditelia: Nina Wlodarczyk, Dr. Jens M. Stober, Dr. Wolfgang Renz

Sídlo: Karlsruhe

Spoločnosť Registrovaná na: Okresný súd Mannheim, HRB 729999

ID DPH: DE317549308

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služby sme zodpovední podľa všeobecných zákonov § 7 ods. 1 TMG za obsah na týchto stranách. Podľa § 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služby povinní monitorovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Záruka v tomto ohľade je však možná len od dátumu, kedy došlo k určitému porušeniu. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase odkazovania kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah sa v čase odkazovania na webstránky tretích strán nevyskytoval.

Po oznámení o nezrovnalostiach na webstránkach tretích strán, okamžite odstránime tieto odkazy.

 

Autorské práva

Obsah a fungovanie na týchto stránkach, ktoré vytvorili prevádzkovatelia stránok, podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Duplikovanie/duplicita, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky môžu byť použité iba na súkromné a nekomerčné účely.

Pokiaľ nebol obsah vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Na webstránke sú vyznačené všetky informácie prevzaté z tretích strán. Ak by ste mali vedomosť o porušovaní autorských práv, žiadame Vás aby ste nás o tom upozornili. Po upovedomení o porušeniach okamžite odstránime tento obsah.

Obchodné podmienky   Ochrana osobných údajov    ©2018 by CBD I am health.