Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Odpovědný ve smyslu právních požadavků: Nina Wlodarczyk

iamhealth GmbH

Kaiserallee 72

76185 Karlsruhe

+49 721 986 157-80

hallo@iam.health

Výkonný ředitelé: Nina Wlodarczyk, Dr. Jens M. Stöber, Dr. Wolfgang Renz

Sídlo: Karlsruhe

Společnost Registrovaná na: Okresní soud Mannheim, HRB 729999

ID DPH: DE317549308

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služby jsme odpovědni podle obecných zákonů § 7 odst. 1 TMG za obsah na těchto stranách. Podle § 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služby povinni monitorovat odesílány nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Závazky k odstranění nebo zablokování užívání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná jen od data, kdy došlo k určitému porušení. Po oznámení o příslušných porušeních okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy zodpovědný za obsah propojených stránek. Propojené stránky byly v době odkazování kontrolovány z hlediska případných porušení právních předpisů. Nelegální obsah se v čase odkazování na webstránky třetích stran nevyskytoval.

Po oznámení nesrovnalostí na stránkách třetích stran, okamžitě odstraníme tyto odkazy.

 

Autorská práva

Obsah a fungování na těchto stránkách, které vytvořili provozovatelé stránek, podléhají německému autorskému zákonu. Duplikování / duplicita, zpracování, distribuce a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora. Stažené soubory a kopie této stránky mohou být použity pouze pro soukromé a nekomerční účely.

Pokud nebyl obsah vytvořený provozovatelem, berou se v úvahu autorská práva třetích stran. Na webstránce jsou vyznačeny všechny informace převzaté z třetích stran. Pokud byste měli vědomost o porušování autorských práv, žádáme Vás abyste nás o tom upozornili. Po oznámení o porušení okamžitě odstraníme tento obsah.

Impressum   Datenschutz    ©2018 by CBD I am health.