Ochrana osobných údajov

PODROBNÁ PRÁVNA POLITIKA ohľadom OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré vás osobne identifikujú. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených v tomto texte.

Získavanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ internetovej stránky. Kontaktné údaje nájdete v obchodných podmienkach na tejto webovej stránke.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE DÁTA?

Vaše údaje budú zhromažďované na základe toho, že ich s nami budete zdieľať. Môže sa jednať o napr. o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky pri návšteve webových stránok prostredníctvom našich informačných systémov. Ide predovšetkým o technické údaje (napríklad internetový prehliadač, operačný systém alebo čas otvorenia našej stránky). Zhromažďovanie týchto údajov je automatické, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

NAČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webových stránok. Ďalšie údaje môžeme použiť na analýzu správania používateľov.

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S VAŠIMI ÚDAJMI?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účelu vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o korekciu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj na ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v obchodných podmienkach. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný kontrolný orgán.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE TRETÍCH STRÁN

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri prezeraní stránok môže byť štatisticky vyhodnocované. Stáva sa to najmä v prípade súborov cookie a takzvaných analýzových programov. Analýza správania prezerania stránok je zvyčajne anonymná. Správanie prezerania stránok sa nedá vysledovať späť k vám. Môžete namietať proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobnosti nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov v časti "Moduly tretích strán a analytické nástroje".

 

Na túto analýzu môžete namietať. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o možnostiach námietok.

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POVINNOSTI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná. 

ZODPOVEDNÝ ORGÁN

Zodpovednosť za spracovanie údajov na tejto webovej stránke nesie:

iamhealth GmbH

Kaiserallee 72

76185 Karlsruhe

+49 721 986 157-80

nw@iam.health

Zodpovedným subjektom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo v zhode s inými osobami rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napríklad mená, e-mailové adresy atď.).

Odmietnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre nás postačujúca je aj neoficiálna správa e-mailom.Z právneho hľadiska sa zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nevzťahuje na dovtedy získane údaje.

SŤAŽNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ DOZORNÝ ORGÁN

V prípade porušenia zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán. Príslušným dozorným orgánom vo veciach ochrany osobných údajov je štátny úradník ochrany údajov štátu, v ktorom je naša spoločnosť založená. Zoznam inšpektorov ochrany údajov a ich kontaktné údaje možno nájsť v nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

PRÁVO NA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe vyplnenej zmluvy ako aj informácie od tretej strany v štandardnom, čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to možné len v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo požiadaviek, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľa lokality, SSL alebo šifrovanie TLS. Šifrované spojenie je indikované prechodom z adresy prehliadača z "https: //" na "https: //" a ikonou zámku v paneli prehliadača.

Ak je povolené šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

INFORMOVANOSŤ, ZABLOKOVANIE, VYMAZANIE

Máte právo na poskytnutie informácií o vašich osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre ďalšie informácie ohľadom osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenom v obchodných podmienkach.

Nesúhlas s emailovou reklamou

Vami poskytnuté osobné kontaktné údaje nebudú na základe obchodných podmienok použité na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

3. ZODPOVEDNÝ ORGÁN ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovednosť za spracovani údajov v na tejto webovej stránke nesie:

iamhealth GmbH

Kaiserallee 72

76185 Karlsruhe

+49 721 986 157-80

nw@iam.health

4. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCII NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

COOKIES

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookies slúžia na to, aby naša ponuka bola prispôsobená užívateľom, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšinu cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies. súbory cookies môžete povoliť iba v niektorých prípadoch alebo ich všeobecne vylúčiť a aktivovať automatické vymazanie súborov cookies pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

 

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete použiť (napr. Funkcia nákupného košíka), sú ukladané na základe článku 6 ods. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies na technicky správne a optimálne poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory cookie (napríklad súbory cookies na analýzu užívateľského správania pri prehliadaní), budú s nimi zaobchádzať samostatne.

Serverové prihlasovacie údaje

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

• Typ prehliadača a verziu prehliadača

• použitý operačný systém

• Adresa URL odkazujúceho

• Názov hostiteľa prístupového počítača

• Čas žiadosti servera

• IP adresa

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční.

Základom spracovania údajov je § 6 ods. b DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z tohto formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti a v prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených do kontaktného formulára je preto výhradne založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre nás postačujúca je aj neoficiálna správa e-mailom.Z právneho hľadiska sa zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nevzťahuje na dovtedy získane údaje.

Prenos údajov do tretích krajín

Existuje prenos údajov do tretích krajín mimo Európskej únie. Vykonáva sa to na základe zákonných zmluvných ustanovení, ktoré sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany vašich údajov a ktoré môžete na vyžiadanie konzultovať.

Ochrana údajov pri objednávky tovaru

Pri objednávaní tovaru spoločnosť Iamhealth GmbH zhromažďuje osobné údaje zákazníka (údaje o zásobách), aby mohla objednávku vykonať a spracovať. O našich zákazníkov zhromažďujeme, ukladáme a spracúvame nasledovné údaje: meno, adresu, e-mailovú adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, faxové číslo, ak je to potrebné (pre farmaceutické otázky) a v prípade platby inkasom, informácie o bankovom účte, a ak je to nutné ďalšie podrobnosti o platbách kreditnou kartou.

Mimochodom, spoločnosť Iamhealth GmbH nezasiela osobné údaje o zákazníkoch tretím stranám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zákazníka. 

Ak spoločnosť Iamhealth GmbH obdrží e-mailovú adresu používateľa v súvislosti s predajom produktu, spoločnosť Iamhealth GmbH ju používa na propagáciu svojich vlastných podobných výrobkov. Používateľ môže namietať reklamné použitie svojej e-mailovej adresy kedykoľvek bez akýchkoľvek iných nákladov, ako sú náklady na prenos podľa základných taríf (na zaslanie vhodnej správy spoločnosti Iamhealth GmbH). Za týmto účelom pošlite správu spoločnosti Iamhealth GmbH, Kaiserallee 72, 76185 Karlsruhe alebo hallo@iam.health. Námietku môžete uplatniť aj kliknutím na odkaz na zrušenie odberu na konci každého reklamného e-mailu.

Údaje jednotlivých objednávok zostanú prístupné v používateľskom účte chránenom heslom na tejto webovej stránke pre príslušného zákazníka, najmä preto, aby bolo možné jednoducho objednať ďalšie objednávky už zakúpených produktov v objednávkovom systéme. Zákazník si môže kedykoľvek prezrieť a zmeniť údaje inventára uložené na svojom zákazníckom účte, ako aj zvolené heslo na tejto webovej stránke vo svojom používateľskom účte - v sekcii Moje údaje.

Zákazník môže kedykoľvek vymazať svoj zákaznícky účet a všetky súvisiace údaje prostredníctvom oznámenia spoločnosti Iamhealth GmbH, Kaiserallee 72, 76185 Karlsruhe alebo na adrese hallo@iam.health. V tomto prípade Iamhealth GmbH zmaže všetky údaje o zákazníkovi ihneď, pokiaľ tieto údaje nie su potrebné v spracovaniu aktuálnej objednávky alebo ich Iamhealth GmbH nepotrebuje uložiť na základe daňových predpisov (§ 147 AO). V oboch prípadoch sú však údaje čo najskôr zamknuté a odstránené.

5. ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS/ANALÝZA 

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookies". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Súbory cookies služby Google Analytics sú uložené na základe článku 6 ods. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

IP anonymizácie

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho vaša IP adresa bude spoločnosťou Google na základe dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená v členských štátoch Európskej únie pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google.

Prehliadačové príslušenstvo

Ukladanie súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť dáta generované cookies a súvisiace s používaním tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresa) pre Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím prehliadača plug-in k dispozícii v nasledujúcom odkaze a nainštalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

NESÚHLAS PROTI UCHOVÁVANIU ÚDAJOV

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookies na odhlásenie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov o budúcich návštevách týchto webových stránok: vypnite službu Google Analytics.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

ZMLUVA O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Do služby zmluvného spracovania údajov so spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

DEMOGRAFICKÉ VLASTNOSTI GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa demografickú funkciu služby Google Analytics. Výsledkom toho môžu byť výstupy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spoločnosti Google a údaje o návštevníkoch tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je uvedené v časti "Nesúhlas so zhromažďovaním údajov".

GOOGLE ADSENSE

Táto webová lokalita používa službu Google AdSense, ktorá slúži na integráciu reklám spoločnosti Google Inc. ("Google"). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense používa tzv. Cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Google AdSense tiež používa Web Beacons(neviditeľná grafika). Tieto môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako návštevnosť návštevníkov na týchto stránkach.

Informácie generované prostredníctvom súborov cookies a Web Beaconspri používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a doručenia reklamných formátov sú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. Tieto informácie môže zdieľať spoločnosť Google so zmluvnými spoločnosťami Google. Spoločnosť Google však nebude zlučovať vašu IP adresu s inými dátami, ktoré ste uložili.

Ukladanie súborov cookies služby AdSense je založené na článku 6 ods. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

Inštaláciu súborov cookies môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Majte však na pamäti, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

OZNÁMENIE GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky využívajú funkcie remarketingu služby Google Analytics v kombinácii s funkciami služby Google AdWords a DoubleClick pre viaceré zariadenia. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné skupiny pre remarketing v službe Google Analytics s funkciami viacerých zariadení Google AdWords a Google DoubleClick. Týmto spôsobom záujmové personalizované reklamné oznámenia, sú prispôsobené pre vás a môžu byť zobrazené (napríklad tabletu alebo PC) na rôznych koncových zariadeniach.

Po udelení vášho súhlasu spoločnosť Google pre tento účel priradí históriu prehliadania webových stránok a aplikácií vášmu účtu Google. Týmto spôsobom sa na ľubovoľnom zariadení, s ktorým sa prihlásite pomocou svojho účtu Google, môžu zobraziť tie isté prispôsobené reklamné správy.

Ak chcete túto funkciu podporiť, služba Google Analytics zhromažďuje identifikácie používateľov, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi v službe Google Analytics, s autentifikáciou Google, aby definovali a vytvorili publikum na propagáciu reklám medzi viacerými zariadeniami.

Môžete natrvalo zrušiť remarketing alebo zacielenie na viaceré zariadenia vypnutím personalizovaných reklám v účte Google. nasledujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zhromažďovanie získaných údajov vo vašom účte Google je založené výhradne na vašom súhlase, ktorý môžete odoslať alebo odvolať v spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Keď zber dát, ktoré nie sú zlúčené do svojho účtu Google (napríklad preto, že nemáte účet Google alebo ste to neodsúhlasili), je založená na zhromažďovanie údajov čl. 6 ods. 1 lit. f DSGVO. Legitímny záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ internetovej stránky má záujem o anonymnú analýzu návštevníkov webových stránok na reklamné účely.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS A SLEDOVANIE KONVERZIE GOOGLE

Táto webová lokalita používa službu Google AdWords. Služba AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ("Google").

Ako súčasť služby Google AdWords používame tzv. Conversion-Tracking. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookies na sledovanie konverzií. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na počítači používateľa. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej stránky a súbor cookies ešte neuplynul, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords prijíma iný súbor cookies. Cookies nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok AdWords zákazníkov. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookies na konverzie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Neprijímajú však informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania, môžete ho zrušiť jednoduchým vypnutím súboru cookies sledovania konverzií Google prostredníctvom jeho internetového prehliadača v časti Predvoľby používateľa. Nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie "konverzných súborov cookies" je založené na článku 6 ods. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies. súbory cookies môžete povoliť iba v niektorých prípadoch alebo ich všeobecne vylúčiť a aktivovať automatické vymazanie súborov cookies pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

FACEBOOK PIXEL

Naša webová stránka využíva pixel pre návštevníkov Facebooku na meranie konverzie, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Týmto spôsobom sa správanie návštevníkov stránok môže sledovať po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkom je, že efektivita reklám na Facebooku môže byť hodnotená na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu a optimalizácia budúcich reklamných opatrení.

Zozbierané údaje sú nám ako prevádzkovateľom tejto stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť závery o totožnosti používateľov. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook, aby bolo možné pripojenie k príslušnému profilu používateľa a spoločnosť Facebook môže používať údaje na vlastné reklamné účely v súlade so smernicou o používaní údajov Facebook. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook povoliť zobrazovanie reklám na Facebooku a mimo Facebooku. Toto využívanie údajov nemôže byť nami ovplyvnené ako prevádzkovateľom lokality.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Môžete tiež zakázať "vlastné publikum"/“Custom Audiences”v nastavení pre inzerciu v rámci https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen funkciu remarketing. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení do Facebooku.

Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete zrušiť inzerciu založenú na Facebooku na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/.

6. NEWSLETTER/NOVINY

NEWSLETTER DATA

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, požadujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijatím bulletinu/ newsletter, Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo zhromažďujú len dobrovoľne. Tieto údaje používame výlučne na doručenie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov vložených do registračného formulára bulletinu sa uskutočňuje výhradne na základe vášho súhlasu (§ 6 ods. 1 písm. DSGVO). Udelený súhlas na ukladanie údajov, e-mailovú adresu a ich použitie na zasielanie newsletteru je možné kedykoľvek zrušiť, napríklad prostredníctvom odkazu "odhlásiť sa" v bulletine. Zákonnosť už ukončených operácií spracovania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje, ktoré ste si s nami uložili na účely získania bulletinu, budú uložené do nášho newsletteru až do zrušenia a budú vymazané po odhlásení newsletteru. Údaje, ktoré boli u nás uložené na iné účely (napríklad e-mailové adresy zoznam členov) zostávajú neovplyvnené.

7. PLUGINY A NÁSTROJE

WEBOVÉ FONTY GOOGLE

Táto webová lokalita využíva tzv. Webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie písma. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Ak to chcete urobiť, prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová lokalita bola prístupná/ste boli na našej stránke prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie webových písiem Google/ Google Web Fonts je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich služieb online. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. f DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije predvolené písmo.

Viac informácií o webových písmach Google/Google Web Fontsnájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Obchodné podmienky   Ochrana osobných údajov    ©2018 by CBD I am health.