Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODROBNÁ PRÁVNÍ POLITIKA OHLEDNĚ OCHRANY SOUKROMÍ

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE

Následující informace poskytují snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně dat naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Získávání údajů na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za sběr dat na této stránce?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel internetové stránky. Kontaktní údaje naleznete v obchodních podmínkách na této webové stránce.

Jak uchovávat VAŠE DATA?

Vaše údaje budou shromažďovány na základě toho, že je s námi budete sdílet. Může se jednat o např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se shromažďují automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jde především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření naší stránky). Shromažďování těchto údajů je automatické, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezvadné poskytování webových stránek. Další údaje můžeme použít k analýze chování uživatelů.

JAKÉ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S VAŠIMI DATABÁZE?

Kdykoliv máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o korekci, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pro tento účel, jakož i na další otázky týkající se ochrany údajů, nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v obchodních podmínkách. Kromě toho máte právo odvolat se na příslušný kontrolní orgán.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN

Když navštívíte naši webovou stránku, vaše chování při prohlížení stránek může být statisticky vyhodnocovány. Stává se to zejména v případě souborů cookie a takzvaných analyzovat programů. Analýza chování prohlížení stránek je obvykle anonymní. Chování prohlížení stránek se nedá vysledovat zpět k vám. Můžete namítat proti této analýze nebo jí zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobnosti naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů v části "Moduly třetích stran a analytické nástroje".

 

Na tuto analýzu můžete namítat. V těchto pravidlech ochrany osobních údajů vás budeme informovat o možnostech námitek.

2. OBECNÉ INFORMACE A POVINNOSTI

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Pokud použijete tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tato pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat z přístupu třetími stranami není možná.

ODPOVĚDNÝ ORGÁN

Odpovědnost za zpracování dat na této webové stránce nese:

iamhealth GmbH

Kaiserallee 72

76185 Karlsruhe

+49 721 986 157-80

nw@iam.health

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s jinými osobami rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Stávající souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro nás dostačující je i neoficiální zpráva e-mailem. Z právního hlediska se zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nevztahuje na dosud získané údaje.

STÍŽNOSTI NA PŘÍSLUŠNÝ KONTROLNÍ ÚŘAD

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba právo odvolat se na příslušný kontrolní orgán. Příslušným orgánem dozoru ve věcech ochrany osobních údajů je státní úředník ochrany údajů státu, ve kterém je naše společnost založena. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

PRÁVO NA PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Máte právo požadovat údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě vyplněné smlouvy jakož i informace od třetí strany ve standardním, čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to možné jen v technicky proveditelném rozsahu.

SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, například objednávek nebo požadavků, které nám pošlete jako provozovatele lokality, SSL nebo šifrování TLS. Šifrované spojení je indikováno přechodem z adresy prohlížeče z "https: //" na "https: //" a ikonou zámku v panelu prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám odešlete, nelze přečíst třetími stranami.

INFORMOVANOST, ZABLOKOVÁNÍ, VYMAZÁNÍ

Máte právo na poskytnutí informací o vašich osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pro další informace ohledně osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedeném v obchodních podmínkách.

Nesouhlas s emailovou reklamou

Vámi poskytnuté osobní kontaktní údaje nebudou na základě obchodních podmínek použity k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného odeslání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. ODPOVĚDNÝ ORGÁN ZA OCHRANU SOUKROMÍ

Odpovědnost za zpracování dat v na této webové stránce nese:

iamhealth GmbH

Kaiserallee 72

76185 Karlsruhe

+49 721 986 157-80

nw@iam.health

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

COOKIES

Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla přizpůsobena uživatelem, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uloženy v prohlížeči.

Většinu cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Na konci návštěvy se automaticky smažou. Ostatní soubory cookies zůstanou uložené ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies. soubory cookies lze povolit pouze v některých případech nebo jejich obecně vyloučit a aktivovat automatické vymazání cookies při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

 

Cookies, které jsou potřebné k provádění procesu elektronických komunikací nebo na poskytování určitých funkcí, které chcete použít (např. Funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. f DSGV. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies na technicky správně a optimálně poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (například soubory cookies na analýzu uživatelského chování při prohlížení), budou s nimi zacházet samostatně.

Serverové přihlašovací údaje

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech deníku serverů, které váš prohlížeč automaticky odešle nám. Jsou to:

• Typ prohlížeče a verzi prohlížeče

• použitý operační systém

• Adresa URL odkazujícího

• Název hostitele přístupového počítače

• Čas žádosti serveru

• IP adresa

Sloučení těchto údajů s jinými zdroji dat se neuskuteční.

Základem zpracování údajů je § 6 odst. b DSGV, který umožňuje zpracování údajů pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

KONTAKTNÍ formulář

Pokud nám pošlete otázky prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z tohoto formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budou uloženy na zpracování žádosti a v případě dalších dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů vložených do kontaktního formuláře je proto výhradně založeno na vašem souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. DSGV). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro nás dostačující je i neoficiální zpráva e-mailem. Z právního hlediska se zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nevztahuje na dosud získané údaje.

Přenos údajů do třetích zemí

Existuje přenos údajů do třetích zemí mimo Evropské unie. Provádí se to na základě zákonných smluvních ustanovení, které jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany vašich dat a které můžete na vyžádání konzultovat.

Ochrana údajů při objednávky zboží

Při objednávání zboží společnost Iamhealth GmbH shromažďuje osobní údaje zákazníka (údaje o zásobách), aby mohla objednávku provést a zpracovat. O naše zákazníky shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme následující údaje: jméno, adresu, e-mailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, faxové číslo, pokud je to nutné (pro farmaceutické otázky) av případě platby inkasem, informace o bankovním účtu, a pokud je to nutné další podrobnosti o platbách kreditní kartou.

Mimochodem, společnost Iamhealth GmbH nezasílá osobní údaje o zákaznících třetím stranám bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka.

Pokud společnost Iamhealth GmbH obdrží e-mailovou adresu uživatele v souvislosti s prodejem produktu, společnost Iamhealth GmbH ji používá k propagaci svých vlastních podobných výrobků. Uživatel může namítat reklamní použití své e-mailové adresy kdykoliv bez jakýchkoli jiných nákladů, jako jsou náklady na přenos podle základních tarifů (na zaslání vhodné zprávy společnosti Iamhealth GmbH). Za tímto účelem pošlete zprávu společnosti Iamhealth GmbH, Kaiserallee 72, 76185 Karlsruhe nebo hallo@iam.health. Námitku lze uplatnit i kliknutím na odkaz na zrušení odběru na konci každého reklamního e-mailu.

Údaje jednotlivých objednávek zůstanou přístupné v uživatelském účtu chráněném heslem na této webové stránce pro příslušného zákazníka, zejména proto, aby bylo možné jednoduše objednat další objednávky již zakoupených produktů v objednávkovém systému. Zákazník si může kdykoliv prohlédnout a změnit údaje inventáře uložené na svém zákaznickém účtu, jakož i zvolené heslo na této webové stránce ve svém uživatelském účtu - v sekci Moje údaje.

Zákazník může kdykoliv smazat svůj účet a všechny související údaje prostřednictvím oznámení společnosti Iamhealth GmbH, Kaiserallee 72, 76185 Karlsruhe nebo na adrese hallo@iam.health. V tomto případě Iamhealth GmbH smaže všechny údaje o zákazníkovi ihned, pokud tyto údaje nejsou potřebné v zpracování aktuální objednávky nebo jejich Iamhealth GmbH nepotřebuje uložit na základě daňových předpisů (§ 147 AO). V obou případech jsou však údaje co nejdříve zamčené a odstraněny.

5. ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS / ANALÝZA

Tento web využívá funkce služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá takzvané "cookies". Jsou to textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované souborem cookies o používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Soubory cookies služby Google Analytics jsou uloženy na základě článku 6 odst. f DSGV. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatele, aby optimalizoval svou webovou stránku i reklamu.

IP anonymizace

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho vaše IP adresa bude společností Google na základě dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena v členských státech Evropské unie před odesláním do Spojených států. Jen ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácená tam. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, na sestavení přehledů o aktivitě webových stránek a na poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a užívání internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučit s jinými údaji společnosti Google.

Příslušenství prohlížeče

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete moci v co největší míře využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit data generované cookies a související s používáním této webové stránky (včetně vaší IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením prohlížeče plug-in k dispozici v následujícím odkazu a nainstalujte: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = cs.

NEDOHODA PROTI uchovávaných údajů

Můžete zabránit shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor cookies na odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách těchto webových stránek: vypněte službu Google Analytics.

Více informací o zpracování údajů o uživatelích ve službě Google Analytics naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAT

Do služby smluvního zpracování údajů se společností Google jsme uzavřeli smlouvu a plně implementujeme přísné požadavky německých orgánů pro ochranu údajů při používání služby Google Analytics.

DEMOGRAFICKÉ VLASTNOSTI GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá demografickou funkci služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být výstupy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků. Tyto údaje pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údaje o návštěvnících třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části "Nesouhlas se shromažďováním údajů".

Google AdSense

Tato webová stránka používá službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam společnosti Google Inc. ( "Google"). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense používá tzv. Cookies, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá Web Beacons (neviditelná grafika). Tyto mohou být použity k vyhodnocení informací, jak návštěvnost návštěvníků na těchto stránkách.

Informace generované prostřednictvím souborů cookies a Web Beacons při používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a doručení reklamních formátů jsou přenášeny a uloženy společností Google na serverech v USA. Tyto informace může sdílet společnost Google se smluvními společnostmi Google. Společnost Google však nebude slučovat vaši IP adresu s jinými daty, které jste uložili.

Ukládání souborů cookies AdSense je založeno na článku 6 odst. f DSGV. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatele, aby optimalizoval svou webovou stránku i reklamu.

Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Mějte však na paměti, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za účelem uvedeným výše.

OZNÁMENÍ GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu služby Google Analytics v kombinaci s funkcemi služby Google AdWords a DoubleClick pro více zařízení. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní skupiny pro remarketing ve službě Google Analytics s funkcemi více zařízení Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem zájmové personalizované reklamní sdělení, jsou přizpůsobeny pro vás a mohou být zobrazeny (například tabletu nebo PC) na různých koncových zařízeních.

Po udělení vašeho souhlasu společnost Google pro tento účel přiřadí historii prohlížení webových stránek a aplikací vašemu účtu Google. Tímto způsobem se na libovolném zařízení, se kterým se přihlásíte pomocí svého účtu Google, mohou zobrazit tytéž přizpůsobené reklamní zprávy.

Pokud chcete tuto funkci podpořit, služba Google Analytics shromažďuje identifikace uživatele, které jsou dočasně propojeny s našimi údaji ve službě Google Analytics, s autentifikací Google, aby definovali a vytvořili publikum na propagaci reklam mezi více zařízeními.

Můžete natrvalo zrušit remarketing nebo cílení na více zařízení vypnutím personalizovaných reklam v účtu Google. následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromažďování získaných údajů v účtu Google je založeno výhradně na vašem souhlasu, který můžete odeslat nebo odvolat v Googlu (článek 6 odst. 1 písm. A) GDPR). Když sběr dat, které nejsou sloučeny do svého účtu Google (například proto, že nemáte účet Google nebo jste to neodsouhlasili), je založena na shromažďování údajů čl. 6 odst. 1 lit. f DSGV. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel internetové stránky má zájem o anonymní analýzu návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a pravidla ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na stránce https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS A SLEDOVÁNÍ KONVERZE GOOGLE

Tato webová stránka používá službu Google AdWords. Služba AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké ( "Google").

Jako součást služby Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, nastaví se soubor cookies pro sledování konverzí. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookies pozbývají platnosti po 30 dnech a nepoužívají se na osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a soubor cookies ještě neuplynula, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords přijímá jiný soubor cookies. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek AdWords zákazníků. Informace shromážděné pomocí souboru cookies na konverze se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se hovoří o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značek sledování konverzí. Nepřijímají však informace, které osobně identifikují uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete ho zrušit jednoduchým vypnutím souboru cookies sledování konverzí Google prostřednictvím jeho internetového prohlížeče v části Předvolby uživatele. Nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání "konverzních souborů cookies" je založeno na článku 6 odst. f DSGV. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatele, aby optimalizoval svou webovou stránku i reklamu.

Více informací o službě Google AdWords a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies. soubory cookies lze povolit pouze v některých případech nebo jejich obecně vyloučit a aktivovat automatické vymazání cookies při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

FACEBOOK PIXEL

Naše webová stránka využívá pixel pro návštěvníky Facebooku na měření konverze, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook").

Tímto způsobem se chování návštěvníků stránek může sledovat po jejich přesměrováni na webové stránky poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkem je, že efektivita reklam na Facebooku může být hodnocena pro účely zjišťování a výzkumu trhu a optimalizace budoucích reklamních opatření.

Shromážděné údaje jsou nám jako provozovatelem této stránky anonymní, nemůžeme vyvodit závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však uloženy a zpracovány společností Facebook, aby bylo možné připojení k příslušnému profilu uživatele a společnost Facebook může používat údaje pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání údajů Facebook. V důsledku toho může společnost Facebook povolit zobrazování reklam na Facebooku a mimo Facebooku. Toto využití údajů nemůže být námi ovlivněny jako provozovatelem lokality.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na stránce ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Můžete také zakázat "vlastní publikum" / "Custom Audiences" v nastavení pro inzerci v rámci https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen funkci remarketing. Pokud to chcete udělat, musíte být přihlášeni do Facebooku.

Pokud nemáte účet ve službě Facebook, můžete zrušit inzerci založenou na Facebooku na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/.

6. NEWSLETTER / NOVINY

NEWSLETTER DATA

Pokud byste chtěli dostávat newsletter nabízen na webové stránce, požadujeme od vás e-mailovou adresu, jakož i informace, které nám umožňují ověřit, zda jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte s přijetím bulletinu / newsletter, Další údaje se neshromažďují nebo shromažďují jen dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně na doručení požadovaných informací a neposkytujeme je třetím stranám.

Zpracování údajů vložených do registračního formuláře bulletinu se uskutečňuje výhradně na základě vašeho souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. DSGV). Udělený souhlas pro ukládání dat, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání newsletteru je možné kdykoliv zrušit, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v bulletinu. Zákonnost již ukončených operací zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje, které jste si s námi uložili pro účely získání bulletinu, budou uloženy do našeho newsletteru až do zrušení a budou vymazány po odhlášení newsletteru. Údaje, které byly u nás uloženy na jiné účely (například e-mailové adresy seznam členů) zůstávají neovlivněny.

7. Plugin A NÁSTROJE

WEBOVÉ FONTŮ GOOGLE

Tato webová stránka využívá tzv. Webové písma poskytované společností Google na jednotné zobrazování písma. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadované webové písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval text a písma.

Pokud to chcete udělat, prohlížeč, který používáte, se musí připojit k serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webová stránka byla přístupná / jste byli na naší stránce prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google / Google Web Fonts je v zájmu konzistentní a atraktivní prezentace našich služeb online. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. f DSGV.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, váš počítač použije výchozí písmo.

Více informací o webových písmech Google / Google Web Fonts najdete na stránce https://developers.google.com/fonts/faq a v Pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Impressum   Datenschutz    ©2018 by CBD I am health.